Konsultation

Vi arbetar över hela världen med såväl små som stora företag och organisationer. Genom åren har vi samlat på oss en enormt stor erfarenhet och vi vill göra den tillgänglig för Dig!  Vi har bland annat fått utnämningar som Microsoft MVP och får återkommande talaruppdrag på seminarier och föreläsningar.

Vi kan erbjuda er följande typer av uppdrag:

 • Tekniskt expertstöd/rådgivning i projekt
 • Projektledning
 • Design av nya lösningar/funktioner
 • Kvalitetssäkring av tekniska lösningar
 • Avancerad felsökning
 • Upprättande av pilot eller Proof-of-Concept
 • Analysera behov
 • Installera och konfigurera UC
 • Rulla ut klientapplikationer
 • Ansluta externa SIP-trunkar (IP-telefoni)
 • Konfigurera “Federation”

Kontakta oss på telefon 08 10 00 10 eller på info@ucaware.com för mer information om våra tjänster.