Miljöengagemang

Många företag har tagit initiativ till att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan av IT. Det finns idag stora behov av att bredda kunskap och investeringar i detta, men framförallt för att öka investeringar i IT som miljöteknik.
Att använda sig av Unified Communications lösningar är ett sätt att minska ditt företags miljöpåverkan.

Resor med flyg, tåg och bilar påverkar miljön negativt. Den belastningen kan minskas genom att använda Unified Communications, då kan möten och utbildningar genomföras online istället. Även VoIP-funktionen är ett steg i rätt riktning för miljön, eftersom energiåtgången är lägre för USB-telefoner eller headsets än för många traditionella telefoner.

För att bli ytterligare inspirerad kan du här läsa om Volvo som minskade sina utsläpp med 900 ton per månad!! tack vare sin UC lösning eller använda det här enkla uträkningsverktyget för att skaffa dig en uppfattning om vilka kostnadsbesparingar du kan göra.